ROK 2016

Za rok 2016


Za I półrocze roku 2016

  • S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2016 r.

  • S05R Sprawozdanie w sprawach karny i wykroczeniowych za I półrocze 2016 r.

  • S06R Sprawozdanie w sprawie osob osadzonych w I instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 r.

  • S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia z I półrocze 2016 r.

  • S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 r.

  • S11R Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2016 r.

  • S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2016 r.

  • S20K Sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych za I półrocze 2016 r.

  • S40R Sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016 r.


Drukuj informację