Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Zawierciu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483). Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. z 2003 r. nr 5, poz. 22).


Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zawierciu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 r. nr 180, poz. 1508 z późn. zmianami).

 

 

Drukuj informację