Opłaty sądowe

Uiszczanie opłat sądowych

 

Ustawodawca przewiduje trzy możliwości uiszczania opłat sądowych:

  • Zapłata może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sądu,
  • Zapłata może nastąpić gotówką w kasie sądu - czynnej:
    - poniedziałek w godzinach 09:30-16:30 , w tym przerwa w godzinach od 13:00 do 13:15
    - od wtorku do piątku w godzinach 8:00-14:30 , w tym przerwa w godzinach od 13:00 do 13:15
  • Zapłata może nastąpić znaczkami opłaty sądowej.
    Znaczkami wolno uiścić opłatę tylko wtedy, gdy nie przekracza ona wartości 1500 zł.

 

Dokonywanie wpłaty na rachunki bankowe Sądu

 

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w tytule przelewu wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek.

 

 

 

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty)

NBP O/O Katowice
39 1010 1212 3072 4222 3100 0000

 

Sumy na zlecenie (opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym, zaliczki na biegłych, oględziny)

BGK O. w Katowicach
72 1130 1091 0003 9086 8620 0001

 

Sumy depozytowe (depozyty komornicze, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, zabezpieczenia dotyczące zamówień publicznych, wadia i dopłaty do cen nabycia)

 

BGK O. w Katowicach
73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 - PLN

46 1130 1017 0021 1000 5290 0005 - USD

30 1130 1017 0021 1000 5290 0002 - EUR

57 1130 1017 0021 1000 5290 0001 - CHF

03 1130 1017 0021 1000 5290 0003 - GBP

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na który należy wpłacać nawiązki

 

BGK O. w Katowicach

07 1130 1091 0003 9086 8620 0007

 

Do pisma sądowego, którego opłata dotyczy wymagane jest dołączenie dowodu wpłaty (np. pokwitowania kasowego) albo jego kopii. Dowód wpłaty należy wymienić na liście załączników do wnoszonego pisma.
W przypadku znaczków -  są one naklejane na pozwie czy innym piśmie podlegającym opłacie sądowej. Znaczki należy nakleić na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat sądowych zawarte są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości

Drukuj informację