Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Numery kont bankowych

Wszelkie opłaty sądowe można uiścić przelewem na właściwe numery kont bankowych, podając sygnaturę sprawy, której wpłata dotyczy

 

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty)

NBP O/O Katowice
39 1010 1212 3072 4222 3100 0000

 

Sumy na zlecenie (opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym, zaliczki na biegłych, oględziny)

 


BGK O. w Katowicach

72 1130 1091 0003 9086 8620 0001

 

Sumy depozytowe (depozyty komornicze, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, zabezpieczenia dotyczące zamówień publicznych, wadia i dopłaty do cen nabycia)

BGK O. w Katowicach


73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 – PLN

46 1130 1017 0021 1000 5290 0005 – USD

30 1130 1017 0021 1000 5290 0002 – EUR

57 1130 1017 0021 1000 5290 0001 – CHF

03 1130 1017 0021 1000 5290 0003 – GBP

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na który należy wpłacać nawiązki

 

BGK O. w Katowicach

 

07 1130 1091 0003 9086 8620 0007

Konta bankowe

 

Drukuj informację