ARCHIWUM 2015

Nazwa:

Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Zawierciu

Oznaczenie postepowania:

ZP 4/15

Tryb:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżj 30 000 Euro

Termin rozstrzygnięcia

07-12-2015 r.

Roastrzygnięcie postepowania:

wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Nazwa:

 

Remont archiwum w części pokomorniczej w budynku
Sądu Rejonowego przy ul. Leśnej 4 w Zawierciu

Oznaczenie postępowania:

ZP 2/15

Tryb :

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 30 000 euro

Termin rozstrzygnięcia:

16-10-2015 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Nazwa:

 

Docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego w części wschodniej i południowej oraz remont murków przylegających do terenu należącego do Sądu Rejonowego w Zawierciu

Oznaczenie postępowania:

ZP 1/15

Tryb :

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 30 000 euro

Termin rozstrzygnięcia:

08-07-2015 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

wybór najkorzystniejszej oferty

 

Drukuj informację