Europejski atlas sądowy ds. cywilnych

Europejski atlas sądowy ds. cywilnych

www: Europejski atlas sądowy ds. cywilnych

 

Celem Atlasu jest zapewnienie przyjaznego dostępu do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Za jego pomocą można określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu.
Dodatkowe funkcje Atlasu to m.in. możliwość wypełnienia formularzy internetowych, zmiany języka formularza po jego wypełnieniu i przed drukowaniem (co z kolei może umożliwić osobie odbierającej formularz przeczytanie go we własnym języku) i przesłania formularza drogą elektroniczną.
Wyszukiwarka zawiera nazwy i adresy wszystkich sądów w Państwach Członkowskich odpowiedzialnych za sprawy cywilne i handlowe (sądy pierwszej instancji, sądy apelacyjne, itp.) oraz obszary geograficzne ich jurysdykcji.


Strona jest dostępna poprzez portal internetowy Komisji Europejskiej (www.ec.europa.eu) - w zakładce:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil

Drukuj informację