Kasa

ul. Leśna 4

42-400 Zawiercie

poniedziałek w godzinach 0930-1630 od wtorku do piątku w godzinach 800-1430Przerwa w godzinach od 1300 do 1315

 

W kasie można nabyć znaki sądowe

 

Wszelkie opłaty sądowe można uiścić przelewem na właściwe numery kont bankowych, podając sygnaturę sprawy, której wpłata dotyczy

 

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty)

NBP O/O Katowice
39 1010 1212 3072 4222 3100 0000

 

Sumy na zlecenie (opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym, zaliczki na biegłych, oględziny)

BGK O. w Katowicach
72 1130 1091 0003 9086 8620 0001

 

Sumy depozytowe (depozyty komornicze, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, zabezpieczenia dotyczące zamówień publicznych, wadia i dopłaty do cen nabycia)

 

BGK O. w Katowicach
73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 - PLN

46 1130 1017 0021 1000 5290 0005 - USD

30 1130 1017 0021 1000 5290 0002 - EUR

57 1130 1017 0021 1000 5290 0001 - CHF

03 1130 1017 0021 1000 5290 0003 - GBP

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na który należy wpłacać nawiązki

 

BGK O. w Katowicach

07 1130 1091 0003 9086 8620 0007

 

 

 

Dokonywanie wpłaty na rachunki bankowe Sądu

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w tytule przelewu wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek.

 

Drukuj informację