Majątek zbędny i zużyty

Majątek zbędny i zużyty

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 2017.729), informujemy o składnikach majątku ruchomego, zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, przeznaczonych do sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce.


Ogłoszenie 2/17 z dnia 01-09-2017 r. o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Zawierciu

 

Uwaga:

Dokument zawiera również:

Załącznik nr 1 - Opis zużytych i zbędnych składników majatku ruchomego;

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie;

Załącznik nr 3 - Wzór oferty na zakup składnika majątku.

Drukuj informację