ROK 2017

Sprawozdania za rok 2017:

 • S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2017 r.

 • S05R Sprawozdanie w sprawach karny i wykroczeniowych za rok 2017 r.

 • S06R Sprawozdanie w sprawie osob osadzonych w I instancji wg właściwości rzeczowej za rok 2017 r.

 • S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017 r.

 • S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za rok 2017 r.

 • S11R Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2017 r.

 • S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2017 r.

 • S20K Sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych za rok 2017 r.

 • S40R Sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej za rok 2017 r.


Sprawozdania za I półrocze roku 2017:

 • S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 r.

 • S05R Sprawozdanie w sprawach karny i wykroczeniowych za I półrocze 2017 r.

 • S06R Sprawozdanie w sprawie osob osadzonych w I instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 r.

 • S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia z I półrocze 2017 r.

 • S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 r.

 • S11R Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2017 r.

 • S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017 r.

 • S20K Sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych za I półrocze 2017 r.

 • S40R Sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017 r.

 

Drukuj informację