Elektroniczna skrzynka podawcza

I.

 

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Zawierciu, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Zawierciu:

  1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)
  2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

 

II.

 

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

 

III.

 

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Zawierciu niezbędne jest:

  1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne)
Drukuj informację