Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

W wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) w zwiazku z §29 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - Sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2015.237) zamieszczamy do pobrania stosowne dokumenty.

 


2010

 

2011

 

2012

 

2013

2014

2015

 

2016

 

2017

 

2018

Drukuj informację