Zamówienia publiczne


„Remont instalacji centralnego ogrzewania na I i II kondygnacji z wyłączeniem wymienionej instalacji w części sal rozpraw i przyległych ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4” - Nr sprawy: ZP 1/17

 

Data zamieszczenia Przedmiot zamówienia
Rodzaj dokumentu
Dokumenty

28-06-2017

Środa

Ogłoszenie nr 101374 - 2017 z dnia 2017-06-27 r. o udzieleniu zamówienia

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Drukuj informację