Zamówienia publiczne


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE:

Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Zawierciu

Nr sprawy: ZP 2/17

 

Data zamieszczenia Przedmiot zamówienia
Rodzaj dokumentu
Dokumenty

29-11-2017

Środa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Zawierciu - Nr sprawy: ZP 2/17

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust 1 ustawy PZP, składane na podstawie art. 25a ust.1

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia

określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23,  art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ustawy Pzp. składane na podstawie art. 25a ust. 1

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 5 – informacja - wykaz usług, wiedza i doświadczenie wykonawcy

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 6 – informacja o osobach

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 7 – informacja o sprzęcie

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 8 – wzór umowy

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 9 –wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

29-11-2017

Środa

Dokumeny w postaci edytowalnej

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Drukuj informację